Toiminnalliset menetelmät asiakastyössä - koulutus 8.3.2019 Tampereella


Haluatko vahvistaa toiminnallisten menetelmien käyttöä työssäsi?

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, kasvatusalan ja järjestöjen työntekijöille, jotka työskentelevät yksilöiden sekä ryhmien parissa. Koulutuksessa jäsennetään erilaisia toiminnallisia menetelmiä teorian ja käytännön ryhmäkokemusten kautta ja opetellaan yhdessä uusia toiminnallisten menetelmien käytännön taitoja harjoitteiden muodossa. Koulutuksessa on vahva työnohjauksellinen ote. Menetelmien tavoitteena on auttaa asiakasta (yksilö, pari, ryhmä) löytämään sanoja ja muotoa sellaisille ajatuksille, tunteille ja mielikuville, jotka eivät vielä ole sanallisella tasolla.Tarkoituksena on helpottaa vuorovaikutusta ja päästä tutkimaan lähemmin asiakkaan elämäntilannetta ja -historiaa, erilaisia riskitilanteita, pyrkimyksiä ja haaveita sekä käsityksiä itsestä ja muista.


Koulutuksen teemat:

  • Toiminnallisten menetelmien käyttö
  • Milloin ja miten käyttää toiminnallisia menetelmiä
  • Esineiden käyttö (kuvat, kortit, luonnonmateriaalit, muut esineet)
  • Kuvallinen ilmaisu (piirustus, maalaus ja muovailu)
  • Sosiometriset harjoitukset

Ajankohta: 8.3.2019, klo 9-16

Paikka: Pirkanmaan Ihmissuhdetyön koulutustila, ´Seitsemäs Taivas`,Yliopistonkatu 60 A, 7.krs,33100 TAMPERE

Hinta: Yhden päivän koulutuskokonaisuuden hinta on 125 € (+ alv 24%), yht. 155 €


Ilmoittautuminen koulutukseen tästä!