Yksilö-, sekä pari- ja perheterapiat


Laatumme perustuu psykoterapiatyön jatkuvaan kehittämiseen, täydennyskoulutuksiin, sekä nykyaikaiseen työnohjaukseen. 

Terapeuttimme ovat pätevöityneet monien eri terapiasuuntausten osaajina. Olemme aktiivisesti mukana psykoterapiatyön käytäntöjen kehittämisessä ja kouluttamisessa. Kaikki terapeuttimme ovat itsenäisinä yrittäjinä alansa ammattilaisia, esimerkiksi psykoterapeutteja ja psykologeja, jotka ovat sitoutuneita toimimaan laatujärjestelmämme periaatteiden mukaisesti. 

Terapiaan hakeutuminen itsenäisesti: psykoterapiaan hakeuduttaessa lääkärinlausuntoa ei tarvita, mutta terapia maksetaan tällöin omakustanteisesti. Voit ottaa yhteyttä suoraan psykoterapiapalveluja tarjoavaan tahoon ja keskustella hoidon aloittamisesta. Julkisen terveydenhuollon kautta psykoterapiaan voi hakeutua ottamalla ensin yhteyttä esimerkiksi terveyskeskuslääkäriin tai työterveyshuoltoon. Terapiayhteistyö voi kestää yhdestä käynnistä useampaan vuoteen. Terapian voi siis rahoittaa kokonaan itse tai siihen voi saada tukea esim. Kelalta.