Stepbystep-koulutukset

Kaikki koulutuksemme ja kurssimme rakentuvat yhteistoiminnalliseen oppimiseen sekä käytännönläheisille voimavarakeskeisille näkökulmille. Koulutuksemme ja kurssimme antavat lisää kannustavia käytännön työkaluja ja menetelmiä erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin, asiakastyöhön, terapiaan, motivaation kasvattamiseen, suunnitteluun, ongelmien ratkaisuun sekä työn kehittämiseen.

Ajankohtaiset pitkät koulutuksemme:

Taitopainotteinen työnohjaajakoulutus 60 op. Tampereella. Koulutus alkaa syksyllä 2019 ja se toteutetaan Suomen työnohjaajat ry:n työnohjaajakoulutuksen koulutussuosituksen mukaan. Vastuukouluttajina Asta Suomi, Kimmo Tapiala, Vesa Heiskanen ja Lasse Salmi.

lisätiedot
Ajankohtaiset 1-2 päivän koulutuksemme:

Surukoulutus (16.5. ja 23.5.2019) ”Miten toipua takaisin entiseen, kun normaalia ei enää ole” - valmiuksia ammattilaisille surun kohtaamiseen asiakastyössä. Kouluttajana Katriina Lyttinen.

lisätiedot

Neuropsykiatrinen perhetyö (4.-5.9.2019). Koulutuksessa saa lisätietoa nepsyperheiden ja vanhemmuuden toimivista käytänteistä. Kouluttajina Tero Jääskeläinen ja Lasse Salmi.

lisätiedot

Tunteva -koulutus (alk. 4.10.2019 - kevät 2020). Koulutus antaa valmiudet toimia Tunteva -asiantuntijana /-kouluttajana oman organisaation sisällä tai yrittäjänä. Kouluttajina mm. Varpu Lipponen, Jukka Raitio, Pilvi Kuitu ja Lasse Salmi.

lisätiedot

Työvälineitä trauman hoitoon ja arkeen (11.-12.4.2019). Kahden päivän koulutuksen tavoite on syventää valmiuksia kohdata, tunnistaa ja hoitaa asiakkaan traumaattisia kokemuksia. Kouluttajina Marja Salmi ja Tiina Santaranta.

lisätiedot

Toiminnalliset menetelmät (20.-21.5.2019). Koulutuksessa jäsennetään erilaisia toiminnallisia menetelmiä teorian ja käytännön kautta ja opetellaan yhdessä uusia toiminnallisten menetelmien käytännön taitoja harjoitteiden muodossa.

lisätiedot
Ratkaisukeskeinen asiakastyö (26.4.2019). Koulutuksessa saa käytännön välineitä tehdä tehokkaampaa ja vaikuttavampaa asiakastyötä kevyemmin. Kouluttajana Lasse Salmi.

lisätiedot